ادویه 18و 24قلم, بندری ,خورشتی و قورمه سبزی

تهیه انواع ادویه های ترکیبی باکیفیت و طعم عالی : ادویه 18 قلم 10500 , ادویه 24 قلم 12000, ادویه بندری 13000, ادویه خورشتی 10000, ادویه قورمه سبزی درجه 1 22000 , درجه 2 16000
مشاهده آگهی: ادویه 18و 24قلم, بندری ,خورشتی و قورمه سبزی