انواع نایلون در ابعاد مختلف

نایلون شیرینگ تک لا و دو لا انواع نایلکس های درجه 1 و 2 بی رنگ و رنگی با چاپ تا 4رنگ در ابعاد مختلف و انواع زباله های صنعتی
مشاهده آگهی: انواع نایلون در ابعاد مختلف