انگشتر یاقوت سرخ و حدید مارکازیت درجه یک زنانه _کد:۱۵۵۹۸

نگین یاقوت سرخ خوشرنگ و زیبا – نگین های حدید روی انگشتر در کنار نگین یاقوت سرخ باعث زیبایی کار شده است
مشاهده آگهی: انگشتر یاقوت سرخ و حدید مارکازیت درجه یک زنانه _کد:۱۵۵۹۸