اوربیتال فرمان

🔸نام قطعه: #اوربیتال فرمان
🔸برند: #ITR
🔸قابل استفاده برای دستگاه های:
#W470
مشاهده آگهی: اوربیتال فرمان