دستگاه سونوگرافی sonosite آمریکایی مدل M-Turbo

دستگاه سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی sonosite ( آمریکایی )
مشاهده آگهی: دستگاه سونوگرافی sonosite آمریکایی مدل M-Turbo