سوئیچر دوربین خودرو – مهدافزار

سوئیچر دوربین 360 درجه
– دارای 4 ورودی برای کنترل 4 دوربین
– نمایش مجزای تصویر هر دوربین روی مانیتور
مشاهده آگهی: سوئیچر دوربین خودرو – مهدافزار