شانک کلنگ بلدوزر 155

🔸نام قطعه: #شانک کلنگ
🔸برند: #ITR
🔸قابل استفاده برای دستگاه های:
#بلدوزر 155
مشاهده آگهی: شانک کلنگ بلدوزر 155