شهرهای آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

شهر : شهرستان تبریز
شهر : شهرستان آذرشهر
شهر : شهرستان اسکو
شهر : شهرستان اهر
شهر : شهرستان بستان‌آباد
شهر : شهرستان بناب
شهر : شهرستان جلفا
شهر : شهرستان چاراویماق
شهر : شهرستان سراب
شهر : شهرستان شبستر
شهر : شهرستان عجب شیر
شهر : شهرستان مراغه
شهر : شهرستان مرند
شهر : شهرستان ملکان
شهر : شهرستان میانه
شهر : شهرستان هریس
شهر : شهرستان هشترود
شهر : شهرستان ورزقان
شهر : شهرستان کلیبر

[ google ] | [ bing ] | [ yahoo ] | [ ask ] | [ duckduckgo ] | [ wikipedia ]