عکاسی تبلیغاتی صنعتی /تصویربرداری / تدوین

استودیو فتودیزاین با رزومه قوی آمادگی خود را جهت ارایه خدمات عکاسی تبلیغاتی و صنعتی /مد و پوشاک و ساخت تیزر تبلیغاتی و تولید محتوا اعلام می دارد .
مشاهده آگهی: عکاسی تبلیغاتی صنعتی /تصویربرداری / تدوین