فروش انواع بلبرینگ های خود تنظیم

بلبرینگ های خود تنظیم دارای دو ردیف ساچمه با یک حلقه بیرونی مشترک است که شیار ساچمه در آن به صورت منحنی بوده و این باعث ایجاد خاصیت خودتنظیمی بلبرینگ در مواقع انحراف و ناهمراستایی شافت می شود.
مشاهده آگهی: فروش انواع بلبرینگ های خود تنظیم