فروش انواع دستگاه رست قهوه – طراحی و ساخت انواع دستگاه روستر قهوه

فروش دستگاه رست قهوه در وزن های مختلف:
تحویل وراه اندازی دستگاه رست قهوه پنج کیلویی
سازنده انواع رسترهای قهوه در وزنهای مختلف همچنین آسیاب
دستگاه رستر ۱۵ کیلو سری جدید
دستگاه رست ۶۰ کیلو
دستگاه رست ۳۰ کیلو
مشاهده آگهی: فروش انواع دستگاه رست قهوه – طراحی و ساخت انواع دستگاه روستر قهوه