فروش محصولات هانیول / مرکز پخش محصولات هانیول

ترموستات مستغرق هانیول مدل L4188 (اکوستات مستعرق) برای تنظیم دمای مایعات طوری طراحی شده که از آن در تاسیسات حرارت مرکزی برای فرمان دادن به مشعل جهت تنضیم دمای آ ب دیگ استفاده میگردد.
مشاهده آگهی: فروش محصولات هانیول / مرکز پخش محصولات هانیول