استان اردبیل   شهر : شهرستان اردبیل شهر : شهرستان بیله‌ سوار شهر : شهرستان پارس‌آباد شهر : شهرستان خلخال شهر : شهرستان گرمی شهر : شهرستان مشگین