استان چهارمحال و بختیاری شهر : شهرستان شهرکرد شهر : شهرستان اردل شهر : شهرستان بروجن شهر : شهرستان فارسان شهر : شهرستان لردگان شهر : شهرستان کوهرنگ