استان آذربایجان شرقی شهر : شهرستان تبریز شهر : شهرستان آذرشهر شهر : شهرستان اسکو شهر : شهرستان اهر شهر : شهرستان بستان‌آباد شهر : شهرستان بناب شهر