استان گیلان شهر : شهرستان رشت شهر : شهرستان آستارا شهر : شهرستان آستانه اشرفیه شهر : شهرستان املش شهر : شهرستان بندر انزلی شهر : شهرستان تالش