استان همدان شهر : شهرستان همدان شهر : شهرستان بهار شهر : شهرستان تویسرکان شهر : شهرستان ملایر شهر : شهرستان نهاوند شهر : شهرستان کبودرآهنگ [ google