استان هرمزگان شهر : شهرستان بندر عباس شهر : شهرستان ابوموسی شهر : شهرستان بستک شهر : شهرستان بندر لنگه شهر : شهرستان خمیر شهر : شهرستان قشم