استان کهگیلویه و بویراحمد شهر : شهرستان بویراحمد شهر : شهرستان بهمئی شهر : شهرستان چرام شهر : شهرستان دنا شهر : شهرستان گچساران شهر : شهرستان کهگیلویه