استان کردستان شهر : شهرستان سنندج شهر : شهرستان بانه شهر : شهرستان بیجار شهر : شهرستان دهگلان شهر : شهرستان دیواندره شهر : شهرستان سقز شهر :