استان خراسان شمالی شهر : شهرستان بجنورد شهر : شهرستان اسفراین شهر : شهرستان جاجرم شهر : شهرستان شیروان شهر : شهرستان گرمه شهر : شهرستان مانه و