استان آذربایجان غربی شهر : شهرستان ارومیه شهر : شهرستان اشنویه شهر : شهرستان بوکان شهر : شهرستان پلدشت شهر : شهرستان پیرانشهر شهر : شهرستان تکاب شهر